LEADERSHIP AWARD

UNSUNG HERO

SCHOLASTIC AWARD

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Cam Smith

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Chase Barlow

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Jason Spizawka

LEADING SCORER

TOP DEFENCEMAN

MOST IMPROVED PLAYER

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Simon Pollock

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Ryan Spizawka

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Fraser Wyatt

IRON MAN AWARD

TOP GRIT AWARD

MOST INSPIRATIONAL PLAYER

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Ethan Roworth & Ethan Taylor

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Ethan Ewer

2021-2022
U18AAA –
U17AAA –
U15AAA –

2020-2021  Not Awarded (Pandemic – no season)

2019-2020
U18AAA – Aleko Sdrakas

2020-2021 U15AAA

2020-2021 U16AAA

2020-2021 U18AAA

2019-2020 U18AAA

2018-2019 U16AAA

2018-2019 U18AAA